Ravenska liga malega nogometa https://ravenska.si/index.php/component/content/?view=featured Mon, 27 Mar 2023 13:21:21 +0200 Joomla! - Open Source Content Management sl-si Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - 14. krog 22/23 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/35-disciplinske-zadeve/1519-sklepi-vodje-tekmovanja-in-disciplinskega-sodnika-14-krog-22-23 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/35-disciplinske-zadeve/1519-sklepi-vodje-tekmovanja-in-disciplinskega-sodnika-14-krog-22-23

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJA:

 

Uradni rezultati tekem, 14. krog: 18. in 19. 3. 2023

 

  Lunos Kupšinci : Černelavci 2 : 2  ( 0 : 1 )
  Gradišče : Borejci 2 : 5  ( 0 : 3 )
  Satahovci : Dobel 0 : 5
  Kučnica : Mister Baby 0 : 2  ( 0 : 1 )
  Krog 97 : Polana 2 : 6  ( 2 : 2 )
  Tropovci-Tišina : Krajna

Preloženo

 

Odigrane tekme 14. kroga se registrirajo z doseženim rezultatom, razen tekme KMN SATAHOVCI - ŠD DOBEL, ki se registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 0 : 5 v korist ekipe ŠD DOBEL.

Tekma med ekipama ŠD TROPOVCI – TIŠINA : KMN KRAJNA se bo odigrala naknadno.

 

SKLEPI DISCIPLINSKEGA SODNIKA:

 

Na tekmi ŠD KUPŠINCI – ŠD ČERNELAVCI je bil zaradi žaljenja sodnika izključen igralec ŠD ČERNELAVCI – Sašo RADULOVIČ. Po izključitvi je športno zapustil igrišče in se po končani tekmi

opravičil sodniku.

Igralec ŠD ČERNELAVCI – Sašo RADULOVIČ se zaradi prekrška po 18. čl. na podlagi 8./a čl. DP ZKMN RL kaznuje s: PREPOVED NASTOPANJA NA DVEH (2) TEKMAH!

 

 

Iz poročila sodnika s tekme KMN SATAHOVCI : ŠD DOBEL izhaja, da je za domačo ekipo dosegel dva zadetka igralec, ki ni bil vpisan v zapisnik. Prav tako je za domačo ekipo nastopil še en igralec, ki prav tako ni bil vpisan v zapisnik. Oba igralca sta se ekipi pridružila in vstopila v igro med samo tekmo. Igrišče za tekmo ni bilo začrtano, razsvetljava pa je delovala zelo pomanjkljivo. Vse navedeno izhaja tudi iz pisne izjave gostujoče ekipe.

V skladu s 27. členom Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL je potrebno za vse javne tekme izpolniti zapisnik o tekmi, v skladu z navodili organizatorja tekmovanja. Pred začetkom tekme sta zapisnikarja obeh ekip dolžna vnesti številke dresov svojih igralcev v spletni zapisnik.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Tekmovalnega pravilnika lahko na tekmi nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik o tekmi in imajo pravico nastopa. Igralci, ki niso nastopili od začetka tekme, lahko do konca tekme vstopijo v igro, pod pogojem, da so bili pred začetkom tekme vpisani v zapisnik o tekmi, kar določa tretji odstavek 31. člena Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL.

Tekmovalni pravilni ZKMN RL v četrtem odstavku 51. člena jasno in nedvoumno določa, da se po uradni dolžnosti ali na zahtevo zainteresirane ekipe, tekma registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipe, ki je kriva za prekršek: - če je nastopila z igralcem, ki pred začetkom tekme ni bil vpisan v zapisnik o tekmi.

 

Tekmovalni pravilnik ZKMN RL v 24. členu določa, da organizator posamezne tekme mora zagotoviti primernost igrišča za igro, organizirati tekmo v skladu s pravili organizatorja tekmovanja, zlasti pa ukreniti vse potrebno za varnost igralcev, sodnikov in uradnih oseb ter gledalcev.

 

V skladu z 19. členom Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL je sodnik dolžan igrišče pregledati pred tekmo. Če sodnik ugotovi, da igrišče ni primemo za igro, je dolžan svojo odločitev takoj sporočiti predstavnikoma obeh ekip, morebitno prisotnemu delegatu in vodji tekmovanja. V roku 24 ur pa mora poslati pisno poročilo organizatorju tekmovanja. Pogoje glede pomanjkljivosti in neprimernosti igrišča za igranje tekme konkretizira 24. člen Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL.

 

KMN SATAHOVCI se zaradi slabe organizacije tekme in s tem prekrška po 23. čl. DP na podlagi 8./c čl. DP kaznuje z: DENARNA KAZEN 30 (trideset) EUR.

 

Sodniku tekme Bojanu FLISARJU, se zaradi prekrška po 22. čl. DP ZKMN RL, nevestno izpolnjevanje dolžnosti v zvezi z organizacijo tekme – na podlagi 8./b čl. DP ZKMN RL izreka: PREPOVED SOJENJA NA ENI (1) TEKMI V TEKOČI SEZONI.

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Disciplinske zadeve Novice Thu, 23 Mar 2023 13:27:39 +0100
Poročilo registracijskega sodnika za zimski prestopni rok 2023 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/43-novice-liga/1518-porocilo-registracijskega-sodnika-za-zimski-prestopni-rok-2023 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/43-novice-liga/1518-porocilo-registracijskega-sodnika-za-zimski-prestopni-rok-2023

Registracijski sodnik je potrdil prestope v zimskem prestopnem roku 2023 ZKMN Ravenske lige, ki jih lahko pogledate na tej povezavi.  Vse nove registracije oziroma prestopi so že nekaj časa vidni na spletni strani.

Apeliramo na vse klube, da pregledajo spisek svojih igralcev in uradnih oseb, ter morebitne napake čimprej javijo na info@ravenska.si!

Igralci, ki so prestopili v našo zvezo iz drugih zvez, bodo tudi naknadno preverjeni v bazi registriranih nogometašev.

 

Klubi morajo dopolniti naslednjo registracijsko dokumentacijo:

 

KMN Gradišče:

- fotografija Marjana Števaneca v ustrezni opremi;

 

KMN Krajna:

- izbris Alena Bertalaniča iz seznama registriranih igralcev OZKMN Puconci;

 

KMN Krog 97:

- fotografija Tima Kovačiča v ustrezni opremi;

 

KMN Satahovci:

- fotografija Leona Tratnjeka v ustrezni opremi;

 

ŠD Tropovci-Tišina:

- izjava staršev za Roka Ivančeviča;

- izjava staršev za Tjana Kuzmo;

 

 

Omenjeni igralci ne bodo imeli pravice nastopa, dokler fotografije, izpisnice oz. izjave ne bodo dostavljene.

 

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Liga Novice Thu, 16 Mar 2023 14:19:40 +0100
Rok za prestavitev domačih tekem in plačilo takse za pomlad 2023 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/36-tekmovanje/1517-rok-za-prestavitev-domacih-tekem-in-placilo-takse-za-pomlad-2023 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/36-tekmovanje/1517-rok-za-prestavitev-domacih-tekem-in-placilo-takse-za-pomlad-2023

Razpored spomladanskega dela Ravenske lige je že nekaj časa objavljen na spletni strani. Pozivamo vse klube, da nas opozorite na morebitne napake, spremembe domačih tekem pa nam na info@ravenska.si sporočite najpozneje do ponedeljka, 13. marca 2023.

Kot vam je že znano, se sobotne tekme lahko igrajo ob 19. uri (14. in 15. krog) ter ob 20. uri (16. - 26. krog), nedeljske tekme pa ob 10.00 ali 11.00.

V kolikor se ekipi o tem sporazumno dogovorita, pa so možni tudi drugi termini. V tem primeru morata obe ekipi sporočiti dogovor izključno na info@ravenska.si najpozneje zadnji ponedeljek pred tekmo.

 

Vse klube tudi obveščamo, da je rok za nakazilo takse za spomladanski del prvenstva sreda, 15. marec 2023. Znesek takse je enak kot dosedaj, 100 €.

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Tekmovanje Novice Thu, 09 Mar 2023 10:43:34 +0100
Povzetek zimske skupščine Ravenske lige (12. 2. 2023) https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1516-povzetek-zimske-skupscine-ravenske-lige-12-2-2023 https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1516-povzetek-zimske-skupscine-ravenske-lige-12-2-2023

V nedeljo 12. februarja je bila v prostorih Kulturne dvorane na Tišini zimska skupščina Ravenske lige malega nogometa, prisotni pa so bili predstavniki enajstih klubov. 

 

- skupščina je na predlog Izvršnega odbora (IO) ZKMN Ravenska liga razrešila predsednika Bojana Pršo, podpredsednika Nina Šnurerja Kacijana in člana IO Aleša Kolmanka;

- za novega predsednika IO je bil izvoljen Sebastjan Viher, za podpredsednika Aleš Müller in za člana IO Alojz Tuškei;

- prvenstvo se bo pri članih nadaljevalo 18. in 19. marca, pri veteranih 1. aprila;

- zaključni turnir članov bo 17. in 18. junija (Petanjci), veteranski turnir pa v soboto, 24. junija (Gederovci);

- skupščina je sprejela dvig prispevka za turnir veteranov in sicer za denarni sklad na 75 €, prav tako tudi prispevek za hrano na 75 €;

- načrtovan je ogled igrišč vseh klubov;

- ŠD Borejci so izrazili namero, da bi se v naslednji sezoni njihova veteranska ekipa priključila tekmovanju v Ravenski ligi;

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Uncategorised Sun, 26 Feb 2023 23:13:56 +0100
Vabilo na skupščino - zima '23 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/43-novice-liga/1514-vabilo-na-skupscino-zima-23 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/43-novice-liga/1514-vabilo-na-skupscino-zima-23

 

ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA RAVENSKE LIGE

TIŠINA 4

9251 TIŠINA

 

VABILO

 

V okviru delovanja Zveze klubov malega nogometa Ravenske lige, sklicujem skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 12. 2. 2023 ob 8.30 v prostorih Kulturne dvorane občine Tišina.

 

Občni zbor bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

 

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav navzočim

2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja, 2 overovatelja)

3. Poročilo predsednika, blagajnika, vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika, nadzornega odbora

4. Razprava po poročilih

5. Razrešitev predsednika, podpredsednika in člana Upravnega odbora ZKMN Ravenska liga

6. Volitvne nadomestnih članov Upravnega odbora ZKMN Ravenska liga

7. Plan dela za leto 2023 (zaključna turnirja, ...)

8. Razno

 

Naprošam vse predstavnike klubov, tako članskih kot tudi veteranskih, da se skupščine zagotovo udeležite.

 

Športni pozdrav

 

Predsednik ZKMNRL

Bojan Prša

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Liga Novice Thu, 02 Feb 2023 19:44:43 +0100
Prestopni rok - zima 2023 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/43-novice-liga/1513-prestopni-rok-zima-2023 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/43-novice-liga/1513-prestopni-rok-zima-2023

Postopki v letošnjem zimskem prestopnem roku, ki poteka od 1. 2. do vključno 28. 2. 2023, so identični (vse informacije najdete pri opisih v prejšnjih prestopnih rokih in/ali v registracijskem pravilniku RL) kot v prejšnjih prestopnih rokih. Možni so prestopi igralcev iz kluba v klub znotraj Ravenske lige, kot tudi prestopi iz klubov ali v klube drugih malonogometnih zvez.

Vse klube opozarjamo, da morajo biti igralci oz. uradne osebe fotografirani v ustreznem dresu oz. opremi.

Po 28. 2. 2023 ne bo več možno odjaviti igralcev, prav tako pa ne bo možno ponovno prijaviti že odjavljenih igralcev v preteklih prestopnih rokih. - DRŽITE SE ROKOV!

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Liga Novice Wed, 01 Feb 2023 18:23:31 +0100
Vesel božič in srečno 2023! https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1512-vesel-bozic-in-srecno-2023 https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1512-vesel-bozic-in-srecno-2023

Izvršni odbor Zveze klubov malega nogometa Ravenska liga vam želi vesel božič, ter srečno, zdravo in uspešno leto 2023.

 
]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Uncategorised Sun, 25 Dec 2022 08:56:13 +0100
Kia Avto Rajh open 2022 https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1511-kia-avto-rajh-open-2022 https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1511-kia-avto-rajh-open-2022

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Uncategorised Sun, 11 Dec 2022 00:40:47 +0100
Čestitka Damjanu Anželju https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1509-cestitka-damjanu-anzelju https://ravenska.si/index.php/45-uncategorised/1509-cestitka-damjanu-anzelju

 

Vodstvo Ravenske lige malega nogometa izreka iskrene čestitke našemu vodji tekmovanja in disciplinskemu sodniku Damjanu Anželju ob izvolitvi na funkcijo župana Mestne občine Murska Sobota in mu ob tem želi obilo uspeha pri vodenju Občine.

 

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Uncategorised Tue, 06 Dec 2022 22:50:30 +0100
Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - 13. krog 22/23 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/35-disciplinske-zadeve/1508-sklepi-vodje-tekmovanja-in-disciplinskega-sodnika-13-krog-22-23 https://ravenska.si/index.php/arhiv-novic/35-disciplinske-zadeve/1508-sklepi-vodje-tekmovanja-in-disciplinskega-sodnika-13-krog-22-23

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJA:

 

Uradni rezultati tekem, 13. krog: 12. in 13. 11. 2022

 

  Krog 97 : Petanjci 1 : 1  ( 0 : 1 )
  Satahovci : Borejci 3 : 6  ( 1 : 5 )
  Lunos Kupšinci : Krajna 1 : 1  ( 1 : 0 )
  Mister Baby : Dobel 3 : 3  ( 0 : 2 )
  Gradišče : Polana 3 : 6  ( 2 : 4 )
  Tropovci-Tišina : Kučnica

5 : 1  ( 2 : 0 )

 

Vse tekme 13. kroga se registrirajo z doseženim rezultatom.

 

SKLEPI DISCIPLINSKEGA SODNIKA:

 

Na tekmi KMN MISTER BABY : ŠD DOBEL je bil zaradi nešportnega obnašanja z domače klopi odstranjen Mitja ANDREJČ, ki ni prijavljen kot uradna oseba, zato nima pravice biti na kopi in voditi ekipo.

KMN MISTER BABY se zaradi prekrška po 23. čl. DP na podlagi 8./c čl. DP kaznuje z: DENARNA KAZEN 100 (sto) EUR – PONOVLJEN PREKRŠEK!

]]>
micho84@gmail.com (Administrator) Predstavljen Disciplinske zadeve Novice Fri, 25 Nov 2022 23:28:43 +0100