Vabilo na skupščino - zima '24

 

ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA RAVENSKE LIGE

TIŠINA 4

9251 TIŠINA

 

VABILO

 

V okviru delovanja Zveze klubov malega nogometa Ravenske lige, sklicujem skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 11. 2. 2024 ob 8.45 v prostorih Kulturne dvorane Občine Tišina.

 

Občni zbor bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

 

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav navzočim

2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja, 2 overovatelja)

3. Poročilo predsednika, blagajnika, vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika, nadzornega odbora

4. Razprava po poročilih

5. Plan dela za leto 2024 (zaključna turnirja, ...)

6. Razno

 

Naprošam vse predstavnike klubov, tako članskih kot tudi veteranskih, da se skupščine zagotovo udeležite.

 

Športni pozdrav

 

Predsednik ZKMNRL

Sebastjan Viher