Poletni prestopni rok 2021

Letos poletni prestopni rok Ravenske lige malega nogometa traja od 1. 7. do vljučno 15. 7. 2021. V tem času je po že ustaljenih in znanih pravilih možno registrirati igralce za nastopanje v Ravenski ligi za sezono 2021/22.

Prosimo vse klube, da pravočasno poskrbijo za celotno dokumentacijo, ki je potrebna za registracijo igralcev. Tisti igralci, ki ne bodo imeli ustreznih fotografij v dresih, ne bodo registrirani.

OPOZORILO: Prestop v drugo zvezo je možen samo ob izpolnjenem obrazcu RL-9, potrjenem s strani ZKMN RL.