Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - 5. krog 18/19 (veterani)

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJA:

 

Uradni rezultati tekem: 5. krog, 15. 9. 2018

 

  Boračeva : Polana 1 : 10  ( 0 : 5 )
  Večeslavci : Krajna 3 : 10  ( 1 : 4 )
  Krog 97 : Kupšinci 0 : 5  ( 0 : 3 )
  Tropovci-Tišina : Petanjci 0 : 7  ( 0 : 4 )
  Gradišče : Bulls 1 : 6  ( 0 : 2 )
  Černelavci : Mister Baby 2 : 3  ( 2 : 2 )

 

Vse tekme 5. kroga se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

SKLEPI DISCIPLINSKEGA SODNIKA:

 

Na tekmi KMN VEČESLAVCI : KMN KRAJNA je bil zaradi namernega udarca nasprotnega igralca brez žoge po prekinitvi izključen igralec KMN VEČESLAVCI - Emil HUSAR. Po izključitvi je športno zapustil igrišče.

Igralec KMN VEČESLAVCI - Emil HUSAR se zaradi prekrška po 18. čl. na podlagi 8./a č. DP ZKMN RL kaznuje s: PREPOVED NASTOPANJA NA DVEH (2) TEKMAH.

 

ŠD POLANA po tekmi ni poslal SMS-a z oceno sodnika, zato se mu izreka OPOMIN!

Prosimo, da SMS pošljejo čim prej.

 

Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - 4. krog 18/19 (veterani)

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJA:

 

Uradni rezultati tekem: 4. krog, 8. 9. 2018

 

  Polana : Gradišče 5 : 2  ( 2 : 1 )
  Krajna : Boračeva 3 : 2  ( 0 : 2 )
  Petanjci : Černelavci 3 : 5  ( 1 : 1 )
  Bulls : Tropovci-Tišina 3 : 3  ( 2 : 1 )
  Mister Baby : Krog 97 20. 9.

 

Vse tekme 4. kroga se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

SKLEPI DISCIPLINSKEGA SODNIKA:

 

Disciplinskih nepravilnosti ni bilo. Pohvalno.

 

Sklepi disciplinskega sodnika ZKMN RL - 3. KROG - ZAOSTALI PRIMER:

 

Vodstvo tekmovanja ZKMN RL je prejelo pisno izjavo zoper ekipo ŠD VIETNAM 19, ki se nanaša na tekmi ŠD Petanjci : ŠD Vietnam 19 in ŠD VIETNAM : KMN MISTER BABY. Na teh dveh tekmah naj bi nastopil za ekipo ŠD VIETNAM 19 Majken HORVAT, letnik 1986, ki sploh še ni registriran. PRav tako sta na teh dveh tekmah nastopila Zlatko HAHN, za katerega je klub ob registraciji navedel, da je rojen leta 1980, dejansko pa bi naj bil rojen leta 1981 in igralec Boštjan HORVAT, za katerega je klub ob registraciji navedel, da je rojen leta 1980, dejansko pa bi naj bil rojen leta 1983. K prijavi so priložene tudi barvne fotografije iz navedenih tekem.

Ekipi ŠD VIETNAM 19 se na podlagi 33. čl. DP ZKMN RL izreka: SUSPENZ.

Ekipo ŠD VIETNAM 19 se poziva, da v roku 48 ur po objavi tega sklepa posredujejo na vodstvo tekmovanja ZKMN RL overjene fotokopije osebnih dokumentov z jasno razvidnimi fotografijami in osebnimi podatki za Zlatka HAHNA, Boštjana HORVATA in Majkena HORVATA in tako dokaže pravilnost rojstnih podatkov.

Sodnika z obeh tekem g. Bojana FLISARJA in g. Aleša MÜLLERJA se naproša, da v roku 48 ur po objavi tega sklepa posredujeta na vodstvo tekmovanja ZKMN RL natančno pisno izjavo o očitanih nepravilnostih na tekmi oz. igralcih, ki so na tej tekmi nastopili.

 

Oba sodnika sta v predpisanem roku poslala pisni izjavi, v kateri potrjujeta, da so na omenjeni tekmi nastopili vsi trije navedeni igralci ekipe ŠD VIETNAM 19. Oba tudi priznavata in obžalujeta, da pred tekmo nista opravila identifikacijskega postopka, saj sta verjela podatkom navedenim na zapisniku in tako bila v zmoti, da so igralci pravilno registrirani.

Ekipa ŠD VIETNAM 19 zahtevanih overjenih fotokopij dokumetov vodstvu tekmovanja ni posredovala. Je pa na vodstvo tekmovanja posredovala pisno izjavo katero navajamo v celoti:

"Disciplinski sodnik je po 3. krogu suspendiral naše moštvo, zaradi nepravilnosti okrog igralcev, ki nimajo pravice nastopa. Omenjen prekršek se je res zgodil, vendar moramo takoj povedati, da si nismo želeli pridobiti prednosti v tekmovalnem smislu, saj omenjeni igracli po svoji kvaliteti ne bi bili dodana vrednost niti pri tekmovanju nad 50 let.

Naš klub je imel pred začetkom tekmovanja velike kadrovske težave, želeli pa smo po vsaki ceni nadaljevati s tekmovanjem, saj je to za naše člane edina rekreacija, in tudi tekmovanje jemljemo bolj rekreativno. Ko smo se odločili za registracijo teh igralcev, je bilo to zaradi tega, ker so kvalitetno na najnižji ravni in s tem nismo želeli pridobiti prednosti pred nasprotniki. Tako je npr. Zlatko Hahn odigral v svoji karieri le nekaj tekem v mladinski ligi, dvajset let pa ni igral niti ene tekme v malem ali velikem nogometu. Tudi ostala dva sta podobne kvalitete. Mislili smo, da prav zaradi tega nasprotniki ne bodo posvečali nobene pozornosti tem igralcem. V mislih smo imeli le to, da številčno lahko igramo. Temu primerni so tudi rezultati na omenjenih tekmah.

Seveda se zavedamo, da nismo storili prav in svojo napako obžalujemo ter zagotavljamo, da v bodočnosti ne bo prišlo do takih anomalij. Prosimo pa, da nam dovolite tekmovati naprej, ker kot smo zgoraj navedli, nimamo nobenih rezultatskih ambicij in je to za nas le druženje."

 

Ekipa ŠD VIETNAM 19 in njeni igralci so bili od sprejetja v tekmovanje Ravenske lige od sezone 2016/2017 (skupščina 24. 7. 2016) večkrat udeleženi pri grobih prekrških oz. kršitvah pravil, ki so zapisani v aktih zveze in sklepih skupščine (neprihodi na tekme, neprihod na zaključni turnir, grožnje sodniku, napad na sodnika, neredi in pretep na igrišču, nastop igralcev, ki niso imeli pravice za igranje - eden celo neregistriran in veliko mlajši od predpisane starosti, dajanje lažnih podatkov pri registraciji igralcev; vsi navedeni prekrški so razvidni iz sklepov disciplinskega sodnika in javno objavljeni na uradni spletni strani).

S svojimi zavestnimi dejanji so pokazali, da ne sprejemajo pravil, ki veljajo tako za ekipe kot tudi njihove igralce v tekmovanju Ravenske lige. Na zadnji skupščini dne 14. 7. 2018, so klubi z glasovanjem ekipi ŠD VIETNAM 19 dali še pogojno možnost tekmovanja, saj ekipa ni izpolnila sklepa skupščine z dne 24. 7 2016, da se mora registrirati kot društvo, kot je to določeno v Statutu ZKMN RL, kljub temu, da je za to bila tudi pisno pozvana s strani vodstva tekmovanja v pretekli sezoni. Kljub temu, da je bil ekipi ŠD VIETNAM 19 dovoljen pogojni nastop v tekoči sezoni, je navedena ekipa vnovič zlorabila zaupanje klubov članic in registracijskemu sodniku zavestno posredovala lažne podatke o letnici rojstva za svoja igralca (navedeno je razvidno iz posredovane izjave) in ga tako spravila v očitno zmoto. Z navedenim dejanjem je ekipa pokazala svoj odnos in nespoštovanje tako do organov zveze kot tudi do klubov članic ZKMN RL.

Ekipa ŠD VIETNAM 19 se zaradi konstantnega kršenja in neupoštevanja aktov ZKMN RL ter sklepov skupščine ZKMN RL v zvezi s prekrški po 23. in 17. členu DP na podlagi 8./c čl. DP kaznuje z:

IZKLJUČITEV IZ TEKMOVANJA - večkrat ponovljeni prekrški in neupoštevanje pravil ZKMN RL - upoštevan tudi sklep skupščine z dne 14. 7. 2018 o pogojnem nastopu ekipe ŠD VIETNAM 19.

 

Sodniku g. Alešu MÜLLERJU se zaradi prekrška na podlagi prekrška po 22. čl. DP v zvezi z 8/b čl. DP izreka: PREPOVED SOJENJA NA ENI (1) TEKMI v TL 2018/2019.

Sodniku g. Bojanu FLISARJU se zaradi prekrška na podlagi prekrška po 22. čl. DP v zvezi z 8/b čl. DP izreka: PREPOVED SOJENJA NA ENI (1) TEKMI v TL 2018/2019.

 

V skladu s prvim odstavkom 53. člena Tekmovalnega pravilnika ZKMN RL se vsi rezultati ekipe ŠD VIETNAM 19 doseženi v jesenskem delu brišejo in se šteje, kot da do takrat odigrane tekme niso bile odigrane, preostale tekme pa se sploh ne delegirajo.

 

 

Lestvica - veterani