Sklep drugostopenjske komisije v zvezi s pritožbo ŠD Vietnam 19

S K L E P !

 

Drugostopenjska pritožbena komisija Zveze klubov malega nogometa Ravenske lige je na seji dne 27. 9. 2018 v sestavi Stanislav Jug, Viktor Obal, Jože Seršen, Jože Vrečič in Zlatko Sever, glede vložene pritožbe ŠD Vietnam proti sklepu disciplinskega sodnika z dne 13. 9. 2018, na podlagi 42. čl. Disciplinskega pravilnika Ravenske lige, soglasno

sklenila:

 

Pritožba ŠD Vietnam z dne 16. 9. 2018, zoper sklep disciplinskega sodnika Zveze klubov malega nogometa Ravenske lige z dne 13. 9. 2018, s katerim je bila izrečena disciplinska kazen, da se Ekipa ŠD VIETNAM 19, zaradi konstantnega kršenja in neupoštevanja aktov ZKMN RL ter sklepov skupščine ZKMN RL v zvezi s prekrški po 23. in 17. členu Disciplinskega pravilnika na podlagi 8./c čl. Disciplinskega pravilnika IZKLJUČI IZ TEKMOVANJA,

 

se kot neutemeljena zavrne in se sklep disciplinskega sodnika v celoti potrdi.

 

Obrazložitev:

 

Disciplinski sodnik Zveze klubov malega nogometa Ravenske lige (v nadaljevanju: ZKMN RL) je dne 13. 9. 2018 sprejel sklep, s katerim je bila izrečena disciplinska kazen ŠD Vietnam 19, to je, da se zaradi storjenega prekrška in zaradi konstantnega kršenja in neupoštevanja aktov ZKMN RL ter sklepov skupščine ZKMN RL v zvezi s prekrški po 23. in 17. členu Disciplinskega pravilnika ZKMN RL (v nadaljevanju: DP) na podlagi 8./c čl. DP kaznuje z IZKLJUČITVIJO IZ TEKMOVANJA - večkrat ponovljeni prekrški in neupoštevanje pravil ZKMN RL, upoštevaje tudi sklep skupščine z dne 14. 7. 2018 o pogojnem nastopu ekipe ŠD VIETNAM 19.

 

Disciplinski sodnik je sklep utemeljil s tem, da so Ekipa ŠD VIETNAM 19 in njeni igralci bili od sprejetja v tekmovanje Ravenske lige od sezone 2016/2017 (skupščina 24. 7. 2016) večkrat udeleženi pri grobih prekrških oz. kršitvah pravil, ki so zapisani v aktih zveze in sklepih skupščine (neprihodi na tekme, neprihod na zaključni turnir, grožnje sodniku, napad na sodnika, neredi in pretep na igrišču, nastop igralcev, ki niso imeli pravice za igranje - eden celo neregistriran in veliko mlajši od predpisane starosti, dajanje lažnih podatkov pri registraciji igralcev in da so vsi navedeni prekrški razvidni iz sklepov disciplinskega sodnika in javno objavljeni na uradni spletni strani ZKMN RL. ŠD Vietnam 19 je s svojimi zavestnimi dejanji pokazal, da ne sprejema pravil, ki veljajo tako za ekipe kot tudi njihove igralce v tekmovanju Ravenske lige. Na zadnji skupščini dne 14. 7. 2018 so klubi z glasovanjem ekipi ŠD VIETNAM 19 dali še pogojno možnost tekmovanja, saj ekipa ni izpolnila sklepa skupščine z dne 24. 7. 2016, da se mora registrirati kot društvo, kot je to določeno v Statutu ZKMN RL, kljub temu, da je na to bila tudi pisno pozvana s strani vodstva tekmovanja v pretekli sezoni. Kljub temu, da je bil ekipi ŠD VIETNAM 19 dovoljen pogojni nastop v tekoči sezoni, je navedena ekipa vnovič zlorabila zaupanje klubov članic in registracijskemu sodniku zavestno posredovala lažne podatke o letnici rojstva za svoja igralca (navedeno je razvidno iz posredovane izjave) in ga tako spravila v očitno zmoto. Z navedenim dejanjem je ekipa pokazala svoj odnos in nespoštovanje tako do organov zveze kot tudi do klubov članic ZKMN RL.

 

Zoper ta sklep je pravočasno pritožbo vložil ŠD Vietnam 19. V pritožbi navaja, da vlaga pritožbo na odločitev vodstva tekmovanja, da se jih izključi iz nadaljnjega tekmovanja, da so v obrazložitvi kazni priznali svojo napako, navedli zakaj je prišlo do tega, zato smatrajo, da je kazen prestroga in pričakujejo, da bodo nadaljevali s tekmovanjem. Navajajo tudi, da so dobili tudi informacije, da so nekateri klubi pritiskali na vodstvo, ker da je to priložnost, da se reši Ciganov. Navajajo tudi, da tekme, na katerih so igrali igralci, ki niso imeli pravice igranja, so tako ali tako visoko izgubili, saj niti niso želeli, da s temi igralci pridobijo tekmovalno prednost. Če klub nastopi z igralci, ki nimajo pravice nastopa, se tekme registrirajo v korist nasprotne ekipe, lahko dobi klub minus točke, ne more pa biti izključen iz tekmovanja, zato bodo angažirali odvetnika, če bo to potrebno, da pričakujejo, da se v najkrajšem času znova odloči o celotni zadevi, saj ne želijo, da bi zadeva prišla na sodišče.

 

23. člen DP določa, da se ukrepi, določeni v tem pravilniku, posameznim ekipam lahko izrečejo zlasti za prekrške kot so: zanemarjanje dolžnosti in obveznosti proti nogometnim in drugim športnim organizacijam; neizpolnjevanje obveznosti do lige. Ekipa pa se lahko kaznuje tudi, če so prekršek storili njeni igralci ali funkcionarji, kakor tudi, če je mogoče vedenje in obnašanje igralcev ali funkcionarjev šteti za nešportno vedenje ekipe. Nadalje pa 17. člen DP določa, da za vsak prekršek, ki ni izrecno predviden v tem pravilniku, predstavlja pa kršitev predpisov lige ali pomeni prekoračenje okvirov običajne in moralno etične dopustne športne in družbene dejavnosti, s svojimi znaki pa je soroden kateremukoli od prekrškov, predvidenih v tem pravilniku, se bo storilcu izrekla ustrezna kazen predvidena v tem pravilniku.

 

Drugostopenjska pritožbena komisija je na seji dne 27. 9. 2018, po temeljiti proučitvi pritožbe ŠD Vietnam 19 in razpoložljive dokumentacije in znanih dejstev, zaključila, da je vložena pritožba neutemeljena. Pri tem pritožbena komisija posebej poudari in izpostavlja, da pritožnik v pritožbi niti ne navaja nobenih tehtnih razlogov, zakaj bi naj bil sklep disciplinskega sodnika neutemeljen, zakaj naj bi bila izrečena sankcija dejansko prestroga. Trditve, da so dobili tudi informacije, da so nekateri klubi pritiskali na vodstvo, ker da je to priložnost, da se reši Ciganov, prav tako niso v ničemer podkrepljene, predvsem pa ne držijo, saj ekipa potem niti ne bi bila sprejeta v sistem tekmovanja. Grožnja, da bodo angažirali odvetnika, če bo to potrebno in da zadeva lahko pride tudi na sodišče, pa niti ni vredna kakega posebnega komentarja. Ravnanje ŠD Vietnam in njegovih posameznikov v zvezi z zavestnim dajanjem lažnih podatkov glede registracije posameznikov, je dejanje, ki bi morebiti bilo potrebno tudi obravnavanja s strani organov pregona. V izjavi po izrečenem suspenzu so namreč sami priznali (po tem, ko zahtevanih overjenih fotokopij dokumentov vodstvu tekmovanja niti niso želeli posredovati), da se je očitani jim prekršek res zgodil, da so mislili, da nasprotniki ne bodo posvečali nobene pozornosti tem igralcem, za katere so dali napačne podatke in da se zavedajo, da niso storili prav in svojo napako obžalujejo ter zagotavljajo, da v bodočnosti ne bo prišlo do takih anomalij.

 

Drugostopenjska pritožbena komisija zaključuje, da je to, kar so storili v ŠD Vietnam, in to celo po tem, ko se jim je na skupščini dne 14. 7. 2018 še enkrat dala pogojna možnost tekmovanja (saj ekipa ni izpolnila sklepa skupščine z dne 24. 7. 2016 in s tem že davno prej ni delovala v skladu s pravili ZKMN RL), res nedopustna „anomalija“! Tako ravnanje presega vse meje dopustnega, posebej, če se upoštevajo tudi vsi že predhodno storjeni prekrški, ki jih v svoji obrazložitvi navaja že disciplinski sodnik, katerega obrazložitev v zvezi z izrečeno disciplinsko sankcijo tudi pritožbena komisija v celoti povzema in se nanjo v svoji odločitvi tudi sklicuje. Taka kršitev zagotovo predstavlja zelo hudo kršitev pravil ZKMN RL in tudi prekoračenje okvirov običajne in moralno etične dopustne športne in družbene dejavnosti oz. tudi Fair playa pri igranju nogometa. Na način, kot je to storila ekipa ŠD Vietnam 19, tudi ni dopustno reševati eventualnih kadrovskih težav, predvsem pa ni dopustno na tak način zavestno zavajati vodstva in organov ZKMN RL in nasprotnih ekip.

 

Komisija opozarja tudi na FIFINIH 10 zlatih pravil za nogomet, predvsem pravila 1. Igraj pošteno, ki pravi: Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način. Zmagati z goljufanjem je preprosto, vendar ne prinaša nikakršnega zadovoljstva. Pošteno igranje namreč zahteva pogum in karakter, zato prinaša tudi večje zadovoljstvo. Fair play vas vedno nagradi, tudi če tekmo izgubite. S poštenostjo namreč pridobite spoštovanje drugih, medtem ko je goljufanje sramotno. Ne pozabite: gre le za igro. In igre nimajo smisla, če niso poštene; in pravila 3. Spoštuj pravila igre, ki pravi: Vsaka igra potrebuje pravila, ki jo usmerjajo. Brez pravil bi namreč zavladal kaos. Pravila nogometa so nezapletena in preprosta za naučiti. Poskrbite, da se jih res naučite, saj vam bodo pomagala do boljšega razumevanja igre in posledično do boljšega igranja. Enako pomembno je, da razumete tudi duh, v katerem so ta pravila nastala. Pravila so bila napisana z razlogom, da igra ostane zabavna za igralce in za gledalce. Če se držite pravil, se boste v igri počutili bolje.

 

Ob upoštevanju vseh okoliščin na strani kaznovanega kluba, predvsem dejstva, da je v preteklosti že večkrat bil udeležen pri grobih prekrških oz. kršitvah pravil ZKMN RL, ki so zapisani v aktih zveze in sklepih skupščine, je pritožbena komisija zaključila, da je izrečena disciplinska kazen, da se ŠD Vietnam 19 na podlagi 8./c čl. DP kaznuje z IZKLJUČITVIJO IZ TEKMOVANJA, povsem na mestu in je tako po vrsti kot tudi njeni višini povsem primerna glede na stopnjo, vrsto in težo storjenega prekrška.

 

Na podlagi navedenega je bila zato pritožba zavrnjena.

 

PRAVNI POUK: Zoper ta sklep ni pritožbe in je odločitev dokončna.

Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - 7. krog 18/19 (veterani)

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJA:

 

Uradni rezultati tekem: 7. krog, 29. 9. 2018

 

  Gradišče : Mister Baby 2 : 0  ( 1 : 0 )
  Večeslavci : Polana 4 : 2  ( 2 : 1 )
  Tropovci-Tišina : Kupšinci 1 : 3  ( 1 : 0 )
  Bulls : Petanjci 3 : 1  ( 1 : 0 )
  Krog 97 : Krajna 3 : 2  ( 0 : 0 )

 

Vse odigrane tekme 7. kroga se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

SKLEPI DISCIPLINSKEGA SODNIKA:

 

Disciplinskih nepravilnosti ni bilo. Pohvalno.

 

Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - 6. krog 18/19 (veterani)

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJA:

 

Uradni rezultati tekem: 6. krog, 22. 9. 2018

 

  Polana : Bulls 3 : 7  ( 0 : 7 )
  Boračeva : Večeslavci 1 : 8  ( 0 : 6 )
  Petanjci : Gradišče 4 : 3  ( 2 : 3 )
  Mister Baby : Tropovci-Tišina 2 : 4  ( 1 : 4 )
  Kupšinci : Černelavci 1 : 2  ( 0 : 0 )

 

Zaostala tekma, 4. krog:

 Mister Baby : Krog 97 1 : 3  ( 1 : 1 )

 

Vse tekme 6. kroga se registrirajo z doseženimi rezultati.

Zaostala tekma 4. kroga med ekipama KMN MISTER BABY : KMN KROG 97 se registrira z doseženim rezultatom.

 

SKLEPI DISCIPLINSKEGA SODNIKA:

 

Na tekmi KMN MISTER BABY : KMN KROG 97 je bil izključen domači igralec Dejan KRPIČ, ker je ob prekinitvi igre gostujočemu igralcu namerno s podplatom stopil na nogo. Dodatno izjavo je napisal domači igralec Jože VREČIČ v kateri opisuje videnje navedenega dogodka in nekatere sodniške odločitve.

Igralec KMN MISTER BABY - Dejan KRPIČ se zaradi prekrška po 18. čl. na podlagi 8./a čl. DP ZKMN RL kaznuje s: PREPOVED NASTOPANJA NA DVEH (2) TEKMAH!

 

Sklepi disciplinskega sodnika ZKMN RL - 4. krog - ZAOSTALA TEKMA:

 

Na tekmi KMN MISTER BABY : KMN KROG 97 je bil izključen gostujoči igralec Jernej OŠLAJ. Ob padcu z nasprotnim igralcem je z obema rokama močneje za vrat davil nasprotnega igralca. Po izključitvi je športno in brez ugovarjanja zapustil igrišče. Po končanem srečanju se je opravičil.

Igralec KMN KROG 97 - Jernej OŠLAJ se zaradi prekrška po 18. čl. na podlagi 8./a čl. DP ZKMN RL kaznuje s: PREPOVED NASTOPANJA NA ŠTIRIH (4) TEKMAH.

Lestvica - veterani