Vabilo na ustanovni občni zbor

INICIATIVNI ODBOR ZA USTANOVITEV
LIGE MALEGA NOGOMETA KLUBOV Z
OBMOČJA OBČINE TIŠINA
IN SOSEDNJIH OBČIN


KLUBOM MALEGA NOGOMETA
Z OBMOČJA OBČINE TIŠINA IN
SOSEDNJIH OBČIN


Zadeva : Ustanovitev lige malega nogometa


V imenu iniciativnega odbora za ustanovitev lige malega nogometa, v kateri bi sodelovali klubi malega nogometa z območja občine Tišina (KMN Mladinec, KMN Gradišče, KMN Tropovci – Tišina, ŠD Petanjci, KMN Dobel Rankovci, KMN Borejci, KMN Mister Baby in KMN Krajna – 2 ekipi) in sosednjih občin (KMN Kučnica, KMN Vivat, KMN Černelavci, KMN Satahovci in KMN Krog), sklicujeva

ustanovni sestanek, ki bo
v petek, 18. julija 2008, s pričetkom ob 20.30 uri,
v sejni sobi Društva upokojencev na Tišini.



Predlog dnevnega reda :

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Imenovanje organov ustanovnega sestanka
    - delovno predsedstvo:     - predsednik
                                        - dva člana
    - zapisnikar
    - dva overovitelja zapisnika
4. Predstavitev pobude in sprejem sklepa o ustanovitvi lige
5. Predstavitev in sprejem :     - tekmovalni pravilnik
                                          - registracijski pravilnik
                                          - disciplinski pravilnik
6. Imenovanje organov lige :    - vodja tekmovanja
                                           - registracijski sodnik
                                           - disciplinski sodnik

                                           - 5 članska komisija za reševanje odprtih vprašanj na drugi stopnji (za tekmovanje, registracijo in disciplinske prekrške)

                                           - sekretar
                                           - blagajnik
                                           - nadzorni odbor
7. Tekoče zadeve
8. Razno


Na dosedanjih sestankih je bilo dogovorjeno, da vsaka ekipa, ki bo sodelovala v ligi malega nogometa imenuje dva predstavnika, ki jo bosta zastopala na ustanovnem sestanku.

Zaradi navedenega vljudno naprošam predsednike posameznih društev, da zagotovijo prisotnost s svoje strani.

Na ustanovnem sestanku bodo prisotni nekateri kandidati za opravljanje navedenih funkcij v ligi malega nogometa, za vse odsotne kandidate pa je potrebno njihovo soglasje k imenovanju.


Predlagava, da vsa glasovanja opravimo javno.



Lep športni pozdrav !


                                                                             Za iniciativni odbor :
                                                                             Simon Detellbach in Simon Ülen

_____________________________________________________________________

Lestvica - veterani