Povzetek zimske skupščine Ravenske lige (3. 3. 2019)

- pripravljajo se dopolnitve in popravki vseh treh pravilnikov. Ti bodo prilagojeni tako, da bo dodan še en dokument - propozicije za tekočo sezono, kjer bodo zapisane stvari, ki se lahko pogosteje enostavneje spreminjajo. Te se bodo potrjevale na vsaki poletni skupščini. Ko bodo pravilniki dopolnjeni in popravljeni, bodo osnutki objavljeni na spletni strani, da jih lahko vsi pregledajo in sporočijo nepravilnosti in morebitne pripombe; pravilniki bodo predvidoma sprejeti na poletni skupščini pred naslednjo sezono;

- v pripravi so tudi malonogometna pravila, s tem da bodo sprejeta na državnem nivoju - SMZ, vsaka zveza pa si jih bo lahko prilagodila;

- KMN Boračeva je uspešno registriran kot društvo;

- v soboto, 16. marca ob 20.00 bo v Kulturni dvorani na Tišini slavnostna seja ob 10. obletnici delovanja Ravenske lige;

- prvenstvo se bo nadaljevalo 23. in 24. marca (člani in veterani);

- zaključni turnir članov bo 15. in 16. junija, veteranov pa 22. junija;

- stremelo se bo k temu, da na zapisnikih ne bi bili igralci, ki niso prisotni na tekmi; prav tako se bo striktno kaznovalo vsako napačno navajanje v zapisnikih (strelci, kartoni);

- če bo zanimanje, se bo na portalu sport.video ustvaril račun za klube, da bodo lahko z mobilnimi telefoni snemali tekme in jih na portalu tudi objavljali;

- obravnavana je bila prošnja Denisa Poredoša za izredno omilitev kazni, ki je bila zavrnjena;

- razmišlja se, da bi v naslednji sezoni prepovedali drseče štarte v veteranski ligi;

- razmisliti bo potrebno tudi o letečih menjavah, ki v Ligi ENA potekajo brez težav;

- pred nadaljevanjem prvenstva klubi preverite varnostne razmere na igriščih (pritrditev golov, ograja...);

- obravnavana je bila tudi prošnja ŠD Polana, če bi lahko zaradi velikih težav s poškodbami registrirali dva igralca letnik 1982. Na glasovanje je bil dan sklep o podaljšanju prestopnega roka za veterane (do vključno 10. marca 2019), v katerem bi lahko vsi klubi registrirali tudi igralce letnika 1982. Predlog je bil sprejet, tako da je prestopni rok veteranov podaljšan do nedelje 10. marca 2019, klubi pa lahko registrirate igralce letnik 1982 in starejše;

- KMN Mladinec je zaradi praznovanja zaprosil za prestavitev tekme 15. kroga (23. in 24. marec);

- ŠD Polana je zaradi praznovanja zaprosilo za prestavitev tekme 21. kroga (4. maj);

- sodniki naprošajo vse klube, da se izpolnjevanje zapisnika uredi takoj po končani tekmi.