Vabilo na skupščino - zima '19

 

ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA RAVENSKE LIGE

TIŠINA 4

9251 TIŠINA

 

VABILO

 

V okviru delovanja Zveze klubov malega nogometa Ravenske lige, sklicujem skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 3. 3. 2019 ob 8.30 v prostorih Kulturne dvorane občine Tišina.

 

Občni zbor bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

 

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav navzočim

2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja, 2 overovatelja)

3. Poročilo predsednika, blagajnika, vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika, nadzornega odbora

4. Razprava po poročilih

5. Plan dela za leto 2019

6. Razno

 

Športni pozdrav

 

Predsednik ZKMNRL

Simon Ülen