Brea glucotrol xl

Plačilo tekmovalne takse - jesen 2020

Obveščamo vse članske ekipe Ravenske lige, da je potrebno do vključno petka, 14. avgusta 2020, poravnati tekmovalno takso za jesenski del sezone 2020/2021. Taksa znaša 100 €, poravnate pa jo z nakazilom na TRR ZKMN Ravenska liga.

Plačila takse so oproščeni klubi, ki so poravnali takso za spomladanski del sezone 2019/2020, takso za jesenski del prihajajoče sezone nakažete torej samo tisti klubi, ki je spomladi niste.